CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING

CI.R SET
CI.R
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Perolehan Mendatang
EPS
Kap Pasar
Dividen yang Dihasilkan
P/E
Perolehan Mendatang
EPS
Kap Pasar
Dividen yang Dihasilkan
P/E

Prakiraan CI.R