NEL ASA NAVNE-AKSJER NK -,20

D7G FWB
D7G
NEL ASA NAVNE-AKSJER NK -,20 FWB
 
Perolehan Mendatang
EPS
Kap Pasar
Dividen yang Dihasilkan
P/E
Perolehan Mendatang
EPS
Kap Pasar
Dividen yang Dihasilkan
P/E

Prakiraan D7G