Peralatan Kipas Resisten Kecepatan Fib Terbalik

Jika level Kipas Resisten Kecepatan Fib digambar berlawanan arah dengan yang anda inginkan, anda dapat mengaktifkan opsi "Terbalik" dengan masuk ke pengaturan gambar anda. Level kemudian akan ditarik ke arah lain.