Bermacam-macam

Kami tidak mengetahui di mana lagi akan meletakkan Spark ini, jadi kami meletakkannya di sini.