ByCentralTrader

Pivot Point Calculator [JP&Dia]

English User Guide
Script Name: Pivot Point Calculator

What Does This Script Do? This script calculates classic and Camarilla pivot points used in financial markets. Pivot points are used to identify key support and resistance levels, and this script helps traders better understand market movements.

How to Use It?

Add the script to your charts on TradingView.
Enter your desired time frame in the “Enter Time Frame” field (e.g., M, W, D).
Choose either or both “Classic Pivot” and “Camarilla Pivot” options to display them.
The script will automatically calculate the pivot points and display them on the chart.
Why Is This Script Unique? This script combines both classic and Camarilla pivot calculations, allowing users to easily utilize both pivot styles through a single script.

How Can People Benefit? Traders can use this script to identify potential buy-sell points and market trends. They can also conduct their market analyses more efficiently and effectively.

Script Adı: Pivot Noktası Hesaplayıcı

Script Ne İşe Yarar? Bu script, finansal piyasalarda kullanılan klasik ve Camarilla pivot noktalarını hesaplar. Pivot noktaları, önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır ve bu script, yatırımcıların piyasa hareketlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Nasıl Kullanılır?

Scripti TradingView’deki grafiklerinize ekleyin.
“Zaman Dilimi Girin” alanına istediğiniz zaman dilimini girin (Örneğin: M, W, D).
“Classic Pivot” ve “Camarilla Pivot” seçeneklerinden birini veya her ikisini de seçerek gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
Script otomatik olarak pivot noktalarını hesaplayacak ve grafik üzerinde gösterecektir.
Neden Özgü Bir Script? Bu script, hem klasik hem de Camarilla pivot hesaplamalarını birleştirir ve kullanıcıların her iki pivot stilini de tek bir script üzerinden kolayca kullanmalarını sağlar.

İnsanlar Nasıl Faydalanabilir? Yatırımcılar, bu scripti kullanarak potansiyel alım-satım noktalarını ve piyasa trendlerini belirleyebilirler. Ayrıca, piyasa analizlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yapabilirler.
Skrip open-source

Dalam semangat TradingView, penulis dari skrip ini telah mempublikasikannya ke sumber-terbuka, maka trader dapat mengerti dan memverifikasinya. Semangat untuk penulis! Anda dapat menggunakannya secara gratis, namun penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib. Anda dapat memfavoritkannya untuk digunakan pada chart

Pernyataan Penyangkalan

Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.

Inggin menggunakan skrip ini pada chart?