Layanan Distribusi (Sektor)

52
Saham
74.979B
Cap Pasar
3.155M
Volume
+0.58%
Perubahan
−2.13%
Kinerja Bulan
+36.41%
Kinerja Tahun
−2.46%
Kinerja YTD
Perusahaan-Perusahaan
Industri-Industri
Ticker
Harga
Perubahan % 1D
Perubahan 1D
Peringkat teknikal 1D
Volume 1D
Volume * Harga 1D
Kap Pasar
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
PEGAWAI
ACOACO GROUP BERHAD
0.215 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
83.6K17.974K MYR74.685M MYR11.500.02 MYR
ADVENTAADVENTA BHD
0.610 MYR−3.17%−0.020 MYR
Pembelian
323K197.03K MYR96.255M MYR−0.03 MYR
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
3.970 MYR1.02%0.040 MYR
Pembelian
98.1K389.457K MYR1.877B MYR18.470.21 MYR
AJIYAAJIYA BHD
1.550 MYR0.65%0.010 MYR
Penjualan
269.4K417.57K MYR449.262M MYR15.290.10 MYR
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.710 MYR0.71%0.005 MYR
Pembelian Kuat
14.35M10.188M MYR231.449M MYR201.430.00 MYR
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.550 MYR0.00%0.000 MYR
Pembelian
00 MYR127.956M MYR8.720.06 MYR
AYSAYS VENTURES BHD
0.370 MYR−1.33%−0.005 MYR
Penjualan
110.8K40.996K MYR156.922M MYR3.160.12 MYR255
BESHOMBESHOM HOLDINGS BERHAD
1.110 MYR−3.48%−0.040 MYR
Penjualan Kuat
163.1K181.041K MYR358.625M MYR17.610.07 MYR465
CARZOCARZO HOLDINGS BERHAD
0.600 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR57.248M MYR−0.09 MYR
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
4.000 MYR1.01%0.040 MYR
Pembelian Kuat
1.802M7.206M MYR7.008B MYR59.460.07 MYR
CHUANCHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.435 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR73.371M MYR−0.00 MYR
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
0.010 MYR−33.33%−0.005 MYR
Penjualan
850.7K8.507K MYR82.506M MYR−0.00 MYR
DANCODANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.440 MYR2.33%0.010 MYR
Netral
1.339M589.16K MYR190.297M MYR10.460.04 MYR
DELEUMDELEUM BHD
0.880 MYR1.73%0.015 MYR
Penjualan
70.5K62.04K MYR347.344M MYR8.240.11 MYR
FCWFCW HOLDINGS BHD
1.040 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR259.994M MYR11.750.09 MYR
HARISONHARRISONS HOLDINGS (M) BHD
8.800 MYR−1.57%−0.140 MYR
Pembelian
25.2K221.76K MYR612.177M MYR9.120.98 MYR
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
24.280 MYR−0.90%−0.220 MYR
Penjualan
6.6K160.248K MYR3.144B MYR534.930.05 MYR95
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
0.310 MYR−1.59%−0.005 MYR
Pembelian
1.644M509.64K MYR548.802M MYR15.910.02 MYR
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
0.115 MYR−8.00%−0.010 MYR
Penjualan Kuat
49.465M5.689M MYR638.552M MYR18.940.01 MYR
JASKITAJASA KITA BHD
0.140 MYR−6.67%−0.010 MYR
Penjualan
100K14K MYR67.433M MYR57.690.00 MYR61
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
0.875 MYR−1.13%−0.010 MYR
Pembelian
7.249M6.342M MYR337.813M MYR−0.07 MYR
KPSCBKPS CONSORTIUM BHD
0.630 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR93.131M MYR5.760.11 MYR
KUBKUB MALAYSIA BHD
0.490 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
35.7K17.493K MYR272.668M MYR11.890.04 MYR
LAMBOLAMBO GROUP BERHAD
0.020 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
72.8K1.456K MYR30.81M MYR42
LUXCHEMLUXCHEM CORPORATION BHD
0.485 MYR1.04%0.005 MYR
Penjualan
12.2K5.917K MYR513.536M MYR11.240.04 MYR
MARCOMARCO HOLDINGS BHD
0.175 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
267K46.725K MYR184.504M MYR0.02 MYR
MICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
0.840 MYR0.60%0.005 MYR
Netral
1.195M1.004M MYR895.451M MYR21.740.04 MYR
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
1.650 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
5.342M8.814M MYR15.564B MYR33.000.05 MYR
MYNEWSMYNEWS HOLDINGS BERHAD
0.580 MYR−1.69%−0.010 MYR
Penjualan
114.8K66.584K MYR402.471M MYR−0.03 MYR
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.030 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
61.1K1.833K MYR13.198M MYR−0.03 MYR
OCBOCB BHD
0.720 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR74.052M MYR−0.04 MYR
PANSARPANSAR BERHAD
0.580 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
39K22.62K MYR268.674M MYR207.140.01 MYR
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
20.860 MYR0.97%0.200 MYR
Penjualan
92.5K1.93M MYR20.525B MYR26.430.78 MYR
PHARMAPHARMANIAGA BHD
0.290 MYR1.75%0.005 MYR
Penjualan
2.82M817.655K MYR373.409M MYR−0.46 MYR
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010 MYR100.00%0.005 MYR
Pembelian
674.2K6.742K MYR54.106M MYR−0.00 MYR
PINEAPPPINEAPPLE RESOURCES BHD
0.835 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR40.497M MYR−0.04 MYR212
PTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
1.150 MYR0.00%0.000 MYR
Pembelian
31.7K36.455K MYR113.85M MYR8.850.13 MYR133
SALCONSALCON BHD
0.205 MYR2.50%0.005 MYR
Pembelian Kuat
1.069M219.084K MYR201.625M MYR−0.02 MYR
SAMCHEMSAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.565 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
295.1K166.732K MYR307.36M MYR7.290.08 MYR
SCCSCC HOLDINGS BERHAD
0.360 MYR2.86%0.010 MYR
Pembelian
125.2K45.072K MYR49.406M MYR19.770.02 MYR
SIMESIME DARBY BHD
2.150 MYR1.42%0.030 MYR
Penjualan
4.932M10.603M MYR14.449B MYR12.910.16 MYR22.862K
SOLIDSOLID AUTOMOTIVE BHD
0.190 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR98.681M MYR9.840.02 MYR484
STRAITSSTRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD
0.130 MYR0.00%0.000 MYR
Pembelian
3.553M461.903K MYR122.479M MYR20.000.01 MYR
SUPERMXSUPERMAX CORPORATION BHD
0.930 MYR0.00%0.000 MYR
Pembelian
7.446M6.925M MYR2.434B MYR−0.02 MYR1.7K
SUPREMESUPREME CONSOLIDATED RESOURCES BERHAD
0.680 MYR0.00%0.000 MYR
Pembelian
00 MYR81.6M MYR10.040.07 MYR
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
1.570 MYR−0.63%−0.010 MYR
Penjualan
122.2K191.854K MYR194.094M MYR8.600.18 MYR
TURBOTURBO-MECH BERHAD
0.710 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR76.68M MYR0.02 MYR
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
0.045 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
19.281M867.641K MYR181.637M MYR−0.01 MYR
UMSUMS HOLDINGS BHD
1.810 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
5K9.05K MYR73.649M MYR19.070.09 MYR
UNITRADUNITRADE INDUSTRIES BERHAD
0.325 MYR1.56%0.005 MYR
Pembelian Kuat
7.742M2.516M MYR500M MYR17.110.02 MYR189
WATTAWATTA HOLDING BHD
0.570 MYR0.00%0.000 MYR
Penjualan
00 MYR48.154M MYR−0.01 MYR
WELLSWELLSPIRE HOLDINGS BERHAD
0.395 MYR−1.25%−0.005 MYR
Pembelian
4.021M1.588M MYR