Elio_Le_111199

Tentang saya Mình theo pp Trend Following (Đánh theo xu hướng), xác định xu hướng chính bằng cách kết hợp các yếu tố: - PRICE BREATH (Hơi thở giá) + EMAs + Chart Pattern - Phân tích đa khung thời gian - Fibonaci + Oscillator indicator - Fundamental Analysis (FA)
𝙁𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙣𝙩 | 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩 | 𝙎𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢𝙚𝙧 | 𝙏𝙧𝙖𝙙𝙚 𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 | Trading for living, easy or not easy? Let's trade together ! Click follow and see more trading ideas below. Many thanks.
Tidak ada ide di sini, namun ada ide-ide di versi wilayah lain dari TradingView
1
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
5
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
1
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
1
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
1
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
6
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
1
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
3
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
42806
0
36
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
920
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
3524
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
102162
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
3527
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
43630
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
9755
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
10162
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
3011
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
3840
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
2573
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
437
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
547865
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
460
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
34586
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
64
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
213
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
751
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
53
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
100
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
Tipe
Akses skrip
Privasi