ASTRONAUT_TRADING

Tentang saya Phải luôn tự nhắc mình: Thị trường càng đảo điên, mình càng phải tĩnh lặng. Trái tim có thể nóng nhưng cái đầu phải lạnh băng. Cảm xúc là tất yếu, nhưng đừng để cảm xúc chi phối, dẫn dắt. Luôn luôn cố gắng thiết lập một trạng thái cân bằng, tĩnh lặng.
Bergabung
Tidak ada ide di sini, namun ada ide-ide di versi wilayah lain dari TradingView
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
1
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
2
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
0
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
2460
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
1243
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
1404
0
0
Pesan Ikuti Mengikuti Berhenti Mengikuti
Tipe
Akses skrip
Privasi