Bahrain Car Parks Company (Amakin) BSCBahrain Car Parks Company (Amakin) BSCBahrain Car Parks Company (Amakin) BSC

Bahrain Car Parks Company (Amakin) BSC

Kembali

Operating margin % dari Bahrain Car Parks Company (Amakin) BSC.

Data tahunan
‪0.00‬
Periode
Nilai
Perubahan
% Perubahan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data per kuartal
‪0.00‬
Periode
Nilai
Perubahan
% Perubahan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-