SHAW COMMUNICATIONS INC., CL.B, NV
SJR.B NEO

SJR.B
SHAW COMMUNICATIONS INC., CL.B, NV NEO
 
Perolehan Mendatang
EPS
Kap Pasar
Dividen yang Dihasilkan
P/E
Perolehan Mendatang
EPS
Kap Pasar
Dividen yang Dihasilkan
P/E