NEW JERSEY RES DL2,50

Pada penutupan
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Aliran berita NJ1