Bar harga tidak nampak pada chart

Kemungkinan anda telah menyembunyikan seri datanya sehingga tidak nampak pada chart anda. Untuk menampilkannya kembali, harap klik pada ikon panah turun kecil di sebelah nama simbol lalu pilih Perlihatkan.