OANDA:XAUUSD   Emas / Dollar A.S.
import matplotlib.pyplot as plt

# Data points for bullish N pattern (XAU/USD)
x_bullish =
y_bullish =

# Data points for bearish N pattern (XAU/USD)
x_bearish =
y_bearish =

# Creating subplots for bullish and bearish N patterns
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

# Plotting the bullish N pattern
ax1.plot(x_bullish, y_bullish, marker='o', color='green')
ax1.set_title('Pola N Bullish XAU/USD')
ax1.set_xlabel('Waktu')
ax1.set_ylabel('Harga ($)')
ax1.annotate('A', xy=(0, 1800), xytext=(0, 1750), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax1.annotate('B', xy=(1, 1850), xytext=(1, 1875), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax1.annotate('C', xy=(2, 1825), xytext=(2, 1780), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax1.annotate('D', xy=(3, 1900), xytext=(3, 1930), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax1.grid(True)

# Plotting the bearish N pattern
ax2.plot(x_bearish, y_bearish, marker='o', color='red')
ax2.set_title('Pola N Bearish XAU/USD')
ax2.set_xlabel('Waktu')
ax2.set_ylabel('Harga ($)')
ax2.annotate('A', xy=(0, 1900), xytext=(0, 1930), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax2.annotate('B', xy=(1, 1825), xytext=(1, 1800), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax2.annotate('C', xy=(2, 1850), xytext=(2, 1880), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax2.annotate('D', xy=(3, 1750), xytext=(3, 1720), arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
ax2.grid(True)

plt.show()
Pernyataan Penyangkalan

Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.